BACK UP ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH TMĐT VNAMALL

 1. GIỚI THIỆU

    

   1.1. Chào mừng bạn đến với Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử VNAMALL qua giao diện website (“Sàn VNAMALL”).

   1.2. Sàn VNAMALL thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) và được quản lý, vận hành bởi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sky Dragon (Sky Dragon), sau đây Vietnam Airlines và SkyDragon được gọi chung là “Chúng tôi” hoặc là “VNAMALL”.

   1.3. Sàn VNAMALL (www.vnamall.vietnamairlines.com) là gian hàng Subsite thuộc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.com) đã được đăng kí với Bộ Công Thương. Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

   1.4. Mọi hoạt động cung ứng, mua bán hàng hóa, dịch vụ trên Sàn VNAMALL và bạn (“Khách Hàng/Người mua”) đều phải đảm bảo tuân thủ Điều kiện sử dụng trang Web và Ứng dụng thương mại điện tử và Quy chế hoạt động của Website cung cấp dịch vụ TMĐT vietnamairlines.com.

   1.5. Khi truy cập và tham gia giao dịch vào Sàn VNAMALL, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và chấp nhận với các điều khoản và điều kiện nêu ra tại Điều khoản dịch vụ này; Điều kiện sử dụng Trang web và Ứng dụng di động của Vietnam Airlines ; Quy chế hoạt động của Website cung cấp dịch vụ TMĐT ; Chính sách Bảo mật thông tin và các điều kiện, điều khoản, chính sách, quy chế được viễn dẫn trong Điều khoản dịch vụ này.

   1.6. Trong trường hợp không đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ này và các điều kiện, điều khoản, chính sách, quy chế nêu tại đây, vui lòng ngưng truy cập và giao dịch trên VNAMALL.

   1.7. “Dịch Vụ” do Chúng tôi cung cấp bao gồm:

   (a) Sàn VNAMALL;

   (b) Các hàng hóa/dịch vụ được cung cấp bởi các Thương nhân/Người bán trên Sàn VNAMALL;

   (c) Tất cả các tính năng, chức năng, chương trình; thông tin, đường dẫn, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream), tin nhắn, tags, nội dung, hoặc các dữ liệu, tài liệu khác có sẵn trên Sàn VNAMALL hoặc các dịch vụ khác liên quan đến Sàn VNAMALL (sau đây gọi là “Nội Dung”);

   (d) Bất kỳ tính năng, chức năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng trên Sàn VNAMALL.

   1.8. VNAMALL bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật.

    

   1. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

   Khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Sàn VNAMALL, Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân:

   - Họ và tên; email; số điện thoại; địa chỉ giao hàng.

   - Thông tin được thu thập khi Khách Hàng truy cập và sử dụng Sàn VNAMALL: địa chỉ IP, cookies, mã đăng nhập và các thông tin kết nối khác.

   - Các loại thông tin cá nhân khác được Chúng tôi thông báo trên Chính sách bảo mật thông tin của Vietnam Airlines hoặc thông báo tại thời điểm thu thập trên cơ sở chấp thuận của Khách Hàng.

   Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được Chúng tôi sử dụng để phục vụ chủ yếu cho lợi ích của Khách Hàng khi bạn sử dụng Dịch Vụ trên Sàn VNAMALL (cung cấp hàng hóa/dịch vụ, hỗ trợ giải quyết khiếu, chăm sóc đơn hàng và cung cấp chương trình khuyến mại) và các mục đích khác theo quy định tại Chính sách bảo mật thông tin của Vietnam Airlines.

   Để hiểu rõ về quyền của Người mua/Khách Hàng, quyền và nghĩa vụ của Thương nhân đối với dữ liệu cá nhân và các cam kết, biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân trên Sàn VNAMALL, vui lòng đọc và chấp nhận Chính sách bảo mật thông tin của Vietnam Airlines tại đây.

    

   1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VNAMALL

   3.1. Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của Sàn VNAMALL gắn với Quyền SHTT của Website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines. Khách hàng vui lòng xem chi tiết Điều kiện sử dụng trang Web và ứng dụng di động tại đây. Bằng cách truy cập Sàn VNAMALL, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến sở hữu trí tuệ và Điều kiện sử dụng trang Web và ứng dụng di động của Vietnam Airlines.

   3.2. Để cho rõ ràng, VNAMALL không phải là đại lý hay đại diện của Thương nhân/Nhà bán hàng nào và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào được giới thiệu và chào bán trên Sàn VNAMALL.

   3.3. Nếu bạn là Tác giả hoặc Chủ Sở Hữu Quyền SHTT hoặc là đại diện được ủy quyền/giao quyền bởi Chủ Sở Hữu Quyền SHTT và bạn tin rằng các Quyền SHTT đang bị xâm phạm, vui lòng thực hiện khiếu nại tại vnamall.vietnamairlines.com và cung cấp cho VNAMALL các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của bạn. Hãy cho chúng tôi thời gian để xử lý thông tin được cung cấp. VNAMALL sẽ phản hồi khiếu nại của bạn ngay khi có thể.

   3.4. Chúng tôi hiểu rằng, bất kì nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, có quyền ký kết các thỏa thuận phân phối độc quyền nhất định hoặc thỏa thuận giá tối thiểu cho sản phẩm của họ với (các) bên thứ ba. Tuy nhiên, việc vi phạm các thỏa thuận này không cấu thành hành vi vi phạm Quyền SHTT trên Sàn VNAMALL. VNAMALL sẽ không hỗ trợ giải quyết các khiếu nại liên quan đến những vi phạm này, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu.

    

   1. THIẾT LẬP TÀI KHOẢN

   4.1. Một số tính năng của Dịch Vụ yêu cầu Người mua phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một cách trung thực và chính xác một số thông tin cá nhân nhất định.

   4.2. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị mất hoặc giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận/cho phép từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở Tài khoản và giao dịch trên VNAMALL. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ này và các điều khoản, điều kiện, quy chế, chính sách được viễn dẫn trong Điều khoản này.

   Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này và các quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của VNAMALL cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

   Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị mất hoặc giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người chưa thành niên/người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện cho người chưa thành niên/người được giám hộ chấp nhận Điều khoản dịch vụ này cũng như các các điều khoản, điều kiện, quy chế, chính sách được viễn dẫn trong Điều khoản này để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của họ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình lập, sử dụng Tài khoản hoặc các dịch vụ của VNAMALL.

   4.3. Sàn VNAMALL có thể chứa một số liên kết tới website/ứng dụng hoặc nguồn dữ liệu khác. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm khi truy cập tới các liên kết này. VNAMALL không tiến hành thẩm định, theo dõi hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các website/ứng dụng và nguồn dữ liệu liên kết này. VNAMALL từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay xóa thông tin trên các website/ứng dụng và nguồn dữ liệu liên kết nói trên.

   4.4. Bằng cách thực hiện thao tác đăng ký Tài Khoản, bạn đồng ý rằng:

   a. Giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập;

   b. Đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Sàn VNAMALL;

   c. Thông báo ngay lập tức với VNAMALL nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn.

   d. Tuân thủ các quy định pháp luật và Điều khoản Dịch Vụ này cũng như các điều kiện, điều khoản, quy chế, chính sách được viễn dẫn tại Điều Khoản này.

   e. Bạn chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Thương nhân/Khách Hàng.

   4.5. VNAMALL có toàn quyền đình chỉ, khóa tạm thời hoặc xóa vĩnh viễn Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người mua/ Khách Hàng cùng các thông tin, dữ liệu liên quan ngay lập tức, với bất kỳ lý do hợp lý nào mà theo đó VNAMALL có thể thông báo hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người mua/Khách Hàng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để VNAMALL thực hiện các hành động này có thể bao gồm:

   a. Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian nhất định;
   Vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như các điều khoản, điều kiện, quy chế, chính sách được quy định trong hoặc dẫn chiếu đến trong Điều Khoản Dịch Vụ này;
   b. Khách Hàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hiện hành, vi phạm đạo đức, trái với thuần phong mỹ tục; sử dụng Tài khoản để thực hiện hành vi không hợp lí, lừa đảo, lạm dụng, giả mạo, mạo danh, quấy rối, xâm phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng;
   c. Khách Hàng sử dụng Tài khoản để phá hoại, xâm nhập chuyển đổi chương trình, chức năng, tính năng trên Sàn VNAMALL; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn VNAMALL hoặc thực hiện những hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường;
   d. Khách Hàng có nhiều tài khoản người dùng khác nhau;
   e. Khách Hàng mua sản phẩm trên Trang VNAMALL với mục đích kinh doanh;
   f. Khách Hàng mua hàng số lượng lớn từ một Người Bán hoặc một nhóm Người Bán có liên quan;
   g. Khách Hàng lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Sàn VNAMALL);
   h. Khách Hàng có hành vi gây hại tới quyền và lợi ích hợp pháp tổ chức/ cá nhân khác, các bên thứ ba hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp của VNAMALL;
   i. Khách Hàng sử dụng thông tin giả mạo hoặc không trung thực hoặc sử dụng công cụ đăng ký tài khoản tự động khi đăng ký Tài Khoản;
   k. Khách Hàng mua, bán, cho thuê, cho mượn, đăng ký hộ Tài Khoản;
   l. Khách Hàng sử dụng Tài khoản để thu thập, sử dụng, khai thác trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách Hàng khác.

   4.6. Ngoài ra, trong trường hợp Khách Hàng thực hiện các hành vi nêu trên, VNAMALL có quyền đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng các biện pháp dân sự/ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật hoặc báo cáo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   4.7. Khách Hàng có thể yêu cầu xóa Tài Khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến VNAMALL. Tuy nhiên, Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ đơn hàng đã giao dịch phát sinh trước khi Tài khoản bị xóa. Khách Hàng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa Tài Khoản của mình.

   4.8. Nếu Khách Hàng phát hiện bất cứ hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ này trên Sàn VNAMALL, vui lòng liên hệ tới Chúng tôi.

    

   1. HÌNH THỨC THANH TOÁN

   5.1. Vào từng thời điểm, Sàn VNAMALL hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

   (i) Thẻ Tín Dụng/Ghi Nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng Hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà Người mua đang sử dụng.

   (ii) Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD)

   Sàn VNAMALL cung cấp dịch vụ COD ở một số nước. Người Mua có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

   (iii) Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking

   Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho Người Mua có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

   (iv) Apple Pay/ Google Pay

   Hình thức thanh toán bằng Apple Pay/ Google Pay áp dụng cho Người Mua có liên kết và lựa chọn Apple Pay/ Google Pay làm phương thức thanh toán khi mua hàng.

   (v) Các phương thức thanh toán khác khả dụng khác được Sàn VNAMALL thông báo trong từng thời điểm.

   5.2. Người Mua chỉ có thể thay đổi phương thức thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

   5.3. VNAMALL không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 5.1 nêu trên hoặc thanh toán bên ngoài Sàn VNAMALL. VNAMALL bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp, quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

   5.4. VNAMALL sẽ chỉ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vận chuyển của VNAMALL.

   5.5. Hiện tại, VNAMALL có thể thực hiện hoàn tiền cho Khách Hàng thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Khách Hàng cần cung cấp cho VNAMALL thông tin tài khoản ngân hàng để nhận hoàn tiền. Chi tiết về điều kiện hoàn hàng vui lòng tham khảo Chính sách giao hàng – hoàn hàng tại đây.

    

   1. PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG

   VNAMALL luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Khách Hàng nhằm giúp VNAMALL cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của VNAMALL dưới đây:

   (i) Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên website tại đây.

   (ii) Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.

   (iii) Khách hàng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được VNAMALL trợ giúp và tư vấn.

   (iv) Những phản hồi không rõ ràng, mang tính phỉ báng, thiếu tính xây dựng sẽ không được VNAMALL chấp nhận.

    

   1. QUẢN LÝ NỘI DUNG CỦA NHÀ BÁN HÀNG

   7.1. Khi Nhà bán hàng gửi cho VNAMALL hoặc trực tiếp thực hiện việc đăng tải thông tin về sản phẩm/dịch vụ của mình, Nhà bán hàng có nghĩa vụ tuân thủ toàn bộ các quy định dưới đậy và các quy định tại Mục Quản lý thông tin xấu và Trách nhiệm của Thương nhân trên Quy chế hoạt động Website cung cấp dịch vụ TMĐT vietnamairlines.com.

   7.2. Trong trường hợp Nhà bán hàng gửi bất kỳ nội dung, tài liệu, dữ liệu nào (sau đây gọi là “Dữ Liệu NBH”) cho VNAMALL để phục vụ việc xây dựng, phát triển Nội Dung trên VNAMALL và giới thiệu, quảng cáo và bán hàng hóa/dịch của Nhà bán hàng, Nhà bán hàng khẳng định và bảo đảm rằng Nhà bán hàng đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để gửi hoặc chuyển giao Dữ Liệu NBH cho VNAMALL.

   Nhà bán hàng thừa nhận và đồng ý rằng Nhà bán hàng là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ Dữ Liệu NBH do Nhà bán hàng gửi cho VNAMALL để xây dựng Nội Dung trên VNAMALL, bao gồm trách nhiệm về tính hợp pháp, độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản đến bất kỳ Dữ Liệu NBH nào.

   7.3. Bất kỳ Dữ Liệu NBH được Nhà bán hàng gửi cho VNAMALL dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được bảo mật bởi VNAMALL và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi VNAMALL hoặc bên thứ ba (do VNAMALL chỉ đỉnh/giao kết) mà không phải trả phí, với mục đích phát triển Nội Dung trên VNAMALL và quảng cáo, chào bán sản phẩm/dịch vụ của Nhà bán hàng và bất kì mục đích hợp pháp khác được VNAMALL thông báo tới Nhà bán hàng.

   7.4. Nhà bán hàng theo đây cấp quyền cho VNAMALL và các bên thứ ba của VNAMALL (do VNAMALL chỉ định/giao kết), một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không thu phí, có thể cấp quyền lại hoặc có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích quảng bá, chào bán sản phẩm/dịch vụ của Nhà bán hàng, hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phát sinh của Dịch Vụ). Quyền mà Nhà bán hàng trao cho VNAMALL đối với bất kì Nội Dung nào chỉ chấm dứt khi Nhà bán hàng hoặc VNAMALL loại bỏ Nội Dung đó ra khỏi Dịch Vụ. Nhà bán hàng hiểu rằng các Nội dung được Nhà bán hàng gửi đến VNAMALL có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

   7.5. Khi thực hiện gửi Dữ Liệu NBH đến VNAMALL, Nhà bán hàng thừa nhận và đồng ý rằng VNAMALL và/hoặc các bên thứ ba (do VNAMALL giao kết/chỉ định), một cách độc lập, có quyền phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng có thể sẽ đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Dữ Liệu NBH về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác.

   7.6. Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của Chính sách Bảo mật Thông tin trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

    

   1. QUY ĐỊNH CHUNG

   8.1. VNAMALL bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích hợp pháp của VNAMALL không được quy định hoặc nêu rõ tại đây.

   8.2. Khách hàng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Khách hàng theo đây.

   8.3. Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý Khách hàng và VNAMALL.

   8.4. Tại bất kỳ thời điểm nào, việc VNAMALL không thể thực hiện được bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào tại Điều Khoản Dịch vụ này sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó của VNAMALL vào thời điểm sau đó hoặc thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của VNAMALL trừ khi việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ này được miễn trừ bằng văn bản.

   8.5. VNAMALL có quyền chuyển giao một số hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình cho Bên thứ ba. VNAMALL sẽ thông báo trước ít nhất 5 (năm) ngày trên Sàn VNAMALL và sẽ đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng trong trường hợp chuyển giao.

   8.6. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan việc sử dụng Dịch Vụ trên Sàn VNAMALL, vui lòng liên hệ VNAMALL qua địa chỉ:

   Bộ phận chăm sóc khách hàng của Sàn VNAMALL:

   • Email: service@skydragoninvestment.com
   • Số điện thoại: 0866426986.

    

   1. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

   9.1. Điều Khoản Dịch Vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải lên www.vnamall.vietnamairlines.com,

   9.2. VNAMALL có quyền thay đổi, chỉnh sửa Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp phải thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ này để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn VNAMALL thì VNAMALL sẽ thông báo trên Sàn VNAMALL trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Điều Khoản Dịch Vụ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Khách Hàng và Thương Nhân tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi Điều Khoản Dịch Vụ sửa đổi được công bố và thực thi thì đồng nghĩa với việc các Thương nhân và Khách Hàng đã chấp thuận Điều Khoản Dịch Vụ này.