Drinks

Arabica paper filter coffee ZIP bag 10 packs - Early Morning drip bag coffee
Arabica paper filter coffee box of 8 packs - Early Morning drip bag coffee
Arabica Coffee - Robusta Real Bean Coffee
Arabica Coffee - Robusta Real Bean Coffee
Sale price139.000₫
Trà mix The Soul (Bạc hà - Đậu biếc - Tai mèo)
Trà mix The Soul (Bạc hà - Đậu biếc - Tai mèo)
Sale priceFrom 10.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 15gramLọ lớn 20gram"Hộp Cup of Well-being The Soul (8 tép trà x 2gr)Tép trà 2gram
Trà đậu biếc
Trà đậu biếc
Sale priceFrom 28.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 15gramLọ lớn 20gram
Trà mix The Slumber (Cúc chi - Dây lạc tiên - Đậu biếc)
Trà mix The Slumber (Cúc chi - Dây lạc tiên - Đậu biếc)
Sale priceFrom 10.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 15gramLọ lớn 20gramHộp The Cup Of Well-being (8 tép trà The Slumber x2gr)Tép trà 2gram
Trà mix The Mind (Bạc hà - Hương thảo - Sả chanh)
Trà mix The Mind (Bạc hà - Hương thảo - Sả chanh)
Sale priceFrom 10.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 15gramLọ lớn 20gramHộp The Cup Of Well-being (8 tép trà The Mind x2gr)Tép trà 2gram
Trà mix The Keenness (Sả chanh - Cỏ Roi ngựa - Bụp giấm)
Trà mix The Keenness (Sả chanh - Cỏ Roi ngựa - Bụp giấm)
Sale priceFrom 12.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 15gramLọ lớn 20gramHộp The Cup Of Well-being (8 tép trà The Keenness x2gr)Tép trà 2gram
Trà mix The Journey (Hương thảo - Bụp giấm - Bí đao)
Trà mix The Journey (Hương thảo - Bụp giấm - Bí đao)
Sale priceFrom 51.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 15gramLọ lớn 20gram
Trà mix The Home (Hoa lài - Gừng - Bí đao)
Trà mix The Home (Hoa lài - Gừng - Bí đao)
Sale priceFrom 13.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 13gramLọ lớn 15gramHộp The Cup Of Well-being (8 tép trà The Home x2gr)Tép trà 2gram
Trà mix The Dream (Hoa Cúc - Hương thảo - Cỏ roi ngựa chanh)
Trà mix The Dream (Hoa Cúc - Hương thảo - Cỏ roi ngựa chanh)
Sale priceFrom 14.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 12gramLọ lớn 15gramHộp The Cup Of Well-being (8 tép trà The Dream x2gr)Tép trà 2gram
Trà mix The Charm (Hoa hồng - Cỏ ngọt - Sả chanh)
Trà mix The Charm (Hoa hồng - Cỏ ngọt - Sả chanh)
Sale priceFrom 16.000₫
Túi zip 10gramLọ trung 15gramLọ lớn 20gramHộp The Cup Of Well-being (8 tép trà The Charm x2gr)Tép trà 2gram